Mellersta Skånes Kraft - Elnät

Avbrottsinfo 2018-03-13T11:23:24+00:00

Information om strömavbrott

Pågående strömavbrott

Pågende avbrott

Vi har just nu inga pågående avbrott

Planerade strömavbrott

Planerat avbrott i Tjörnarp, Karlarp och Hedensjö

Torsdagen den 20 december kommer vi att ha ett planerat avbrott i Tjörnarp, Karlarp och Hedensjö mellan kl. 14.00 – 16.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. Berörda transformatorstationer är 305, 319, 321, 323, 324 och 325.

 

Mvh

MSkraft

Planerat avbrott i Tjörnarp

Torsdagen den 20 december kommer vi att ha ett planerat avbrott i Tjörnarp mellan kl. 13.00 – 16.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. Den berörda transformatorstationen är 304.

 

Mvh

MSkraft

Framtida planerade strömavbrott

Just nu har vi inga framtida planerade strömavbrott i vårt område.

Historiska händelser

Strömavbrott i Gunnarp, Ella, Häglinge, Yngligarum och Sjöberga med omnejd

Lördagen den 8 december hade vi två strömavbrott varav det första avbrottet berörde Tegelbruksvägen och Ella mellan kl. 10.15 – 12:40 p.g.a. trädpåfall (grenar) över ledningen.

Det andra avbrottet berörde Häglinge, Yngligarum och Sjöberga med omnejd mellan kl 16.00 – 18.30. Vid det andra avbrottet tog det dessvärre längre tid att få tillbaka spänningen för vissa kunder p.g.a. ett sabotage på batterierna för hjälpspänningen efter ett inbrott i veckan,  som bl.a. även gjorde att vi inte kunde kommunicera via vår fjärrdator.

Mvh

MSkraft

Akut reparationsarbete vid Norra Mellby

Tidagen den 4/12 hade vi  ett akut avbrott vid Norra Mellby mellan kl. 11.00 – 12.00 p.g.a. en neddragen högspänningslina vid Mellby Gård.

De berörda stationerna var 118 , 120, 104, 113 , 114, 115

Mvh

MSKraft

 

 

 

Planerat avbrott i Hedensjö

Måndagen den 3 december hade vi ett kort avbrott mellan kl. 08.00 – 08.30 p.g.a. spänningsreglering i Hedensjö.

 

Mvh

MSkraft

 

Strömavbrott 4 transformatorstationer i omr runt Ankhult, sjöviken

På grund av trasig isolator den 29/11 vid T501 Ankhult så måste montörerna bryta högspännings ledningen i ca 2tim för att kunna reparera.

Avbrottet ca tid 20:30-22:30

// Driften

Akut avbrott i Sätaröd – Återinkoppling efter tidigare avbrott.

Efter omkopplingarna imorse den 20/11 vid strömavbrottet p.g.a. avgrävd högspänningskabel så kommer vi ha ett kort avbrott mellan 13.10 – 13.40 för återinkoppling.

 

Mvh

MSkraft

Strömavbrott Sätaröd

Pga tidigare avgrävd högspänningsledning så är delar av Sätaröd fortsatt strömlöst då vi behöver lägga en ny kabel.

Häglinge, Ullarp och Linderöd skall ha strömmen åter.