Information om strömavbrott

Pågående strömavbrott

Inga driftstörningar

Just nu har vi inga rapporterade driftstörningar i vårt område

Planerade strömavbrott

Inga planerade strömavbrott

Just nu har vi inga planerade strömavbrott i vårt område

Historiska händelser

Strömavbrott i delar av Tjörnarp

Den 12/2 kl 9:20 hade vi ett strömavbrott i delar av Tjörnarp. Orsaken var ett mindre djur som trängde sig in i en av våra transformatorstationer och producerade en kortslutning. Alla kunder fick strömmen tillbaka 9:40.

De berörda stationerna var 325 och 323.