Mellersta Skånes Kraft - Elnät

Nätpriser 2018-05-03T11:24:04+00:00

Mellersta Skånes Kraft är ett av 170 företag som äger elnäten i Sverige. Här informerar vi om anslutningsavgifter för nya anläggningar och elnätspriser. Priserna är angivna inklusive moms.

Anslutningsavgifter för Hög- och Lågspänning

När du vill ansluta en ny anläggning behöver du en permanent elservis. Anslutningsavgiften till din elservis baseras på din huvudsäkring. Mellersta Skånes Kraft erbjuder dig elservis och ser till att du blir ansluten till vårt elnät. Mer information om anslutningar i vårt nät hittar du i dokument nedan.

Kontakta oss på 0451-62 000 eller info@mskraft.se så hjälper vi dig.

Nätavgifter

Nätavgifterna består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen är en årlig abonnemangsavgift som styrs av storleken på din huvudsäkring, din elanvändning i kilowattimmar samt skatter och myndighetsavgifter. Den rörliga delen styrs av Taxa D11 där du betalar en rörlig avgift för varje använd kilowattimme. För mer information om hur nät-priserna regleras se dokumenten nedan.

Nya nät-priser från och med 2018-01-01

Lågspänningstariffer

Säkring 16A Lgh 16 A 20 A 25 A 35 A 50 A 63 A
Årsavgift 4060 kr 6360 kr 8080 kr 10100 kr 13010 kr 16540 kr 22210 kr
80 A 100 A 125 A 160 A 200 A Rörlig avgift (D11) Elskatt
27580 kr 36185 kr 47250 kr 64800 kr 82080 kr 18,0 öre/kWh 41,375 öre/kWh

Samtliga priser är inklusive moms.

Effekt abonnemang

N3. Anslutningsspänning: 2 – 20 kV

Fast avgift: 3870 kr/mån
Abonnemangsavgift: 101 kr/kW och år
Effektavgift: 555 kr/kW och år
Överuttagsavgift: 555 kr/kW (På överskjutande del av abonnerad effekt)
Rörlig överföringsavgift
Hela året: 4,5 öre/kWh

N4. Anslutningsspänning: 0,4 kV

Fast avgift: 2198 kr/mån
Abonnemangsavgift: 159 kr/kW och år
Effektavgift: 590 kr/kW och år
Rörlig överföringsavgift.
Hela året: 6,8 öre/kWh hela året

N5. Vägbelysningstariff

Fast avgift: 103 kr/kW och månad
Rörlig överföringsavgift
Hela året: 10,1 öre/kWh

Moms tillkommer på tarifferna N3, N4 och N5 ovan.

Priserna gäller från 2018-01-01

Av staten beslutade avgifter för elsäkerhet, nätövervakning och elberedskap,  debiteras separat en gång per år.