Mellanskånes Kraft säljer el över hela landet. Vi har arbetat med elförsörjning i 90 år och sätter låga elpriser och bra service i centrum. Vårt huvudkontor ligger i Höör, mitt i Skåne.

Moderbolaget Mellersta Skånes Kraft ek för. äger även en del av elnätet i mellersta Skåne. Vi ansluter och distribuerar ut elen till alla hushåll och företag inom vårt nätområde. Från Tjörnarp i väst till Linderöd i öst.

Vårt överskott går oavkortat till återinvesteringar i nätet och förbättringar som kommer våra kunder till godo.

Vi hoppas att du ser fördelarna med att byta till Mellanskånes Kraft! Här kan du teckna elavtal direkt online!

Vi hälsar dig varmt välkommen till Mellanskånes Kraft!