Pågående projekt:

 • Kabling samt ombyggnation av 6 kV nätet runt Linderöd pga av nya E22 klart hösten 2017.
 • Stolpbyten och ombyggnad av lågspänningsnätet söder om Tjörnarp klart under våren 2017.
 • Stolpbyten och ombyggnad av lågspänningsnätet runt Linderöd. Klart vintern 2017/2018.
 • Bygge av ny transformatorstation i Årröd.
 • Ny 20 kv kabel från Häglinge till Linderöd 15 km beräknas vara klart under hösten 2017.
 • Ny 6 kV kabel från Häglinge bygdestation till Linderöd via Ankhult, Äsphult Brostorp 15 km klart hösten 2017.
 • Ombyggnation av befintlig luftledning till isolerad ledning sk BLL på 20 kV från Häglinge till Tjörnarp och Gunnarp ca 6 km klart hösten 2017.

Planerade projekt:

 • Ny kabel Häglinge – Röslöv. Beräknas utföras 2018.
 • Ny kabel Äsphult – Rickarum. Beräknas utföras 2018.
 • Ny kabel Sunnarp – Prästtorp. Beräknas utföras 2018.
 • Ny kabel/Transformator Ella – Tegelbruket. Beräknas utföras 2018.
 • Ny kabel Korsaröd. Beräknas utföras 2018.