Mellersta Skånes Kraft arbetar ständigt för att förbättra och säkra elleveransen till våra kunder.

Under 2017 investerar vi ca 15 miljoner kronor för att du som kund skall få bättre leveranssäkerhet.

De åtgärder som är aktuella för våren 2018 kan du se under sidan ” Pågående projekt”.

Här kan du se de olika projekt som är planerade för framtiden men även de som inom de närmsta åren färdigställts.