Driftstörning, Blomkvistabacken 8. Ullarp – Linderöd.

Montörer är på plats, felsökning pågår!!

 

//MSK Driftledning