Torsdagen den 12 mars 2020 kommer vi att behöva stänga av strömmen i Rickarum mellan kl. 08.00 – 12.00 p.g.a. ombyggnadsarbete. Den berörda transformatorstationen är 617.

Mvh

MSKraft