Enligt stadgarna ska medlemmarna kallas till ordinarie medlemsmöte den femte helgfria måndagen före ordinarie föreningsstämma. Vid årsstämman 2019 beslöt fullmäktige att årsstämman för 2020 ska hållas den 28 maj.

Med tanke på den rådande Coronakrisen, så är det styrelsens uppfattning att vi inte kan hålla ett möte med medlemmarna där vi kan upprätthålla myndigheternas krav på distansering d.v.s. 2 meters avstånd.

Mer information kring detta och annat finner ni i nedan dokument.

Information Medlemsmöte 2020

Kallelse och Agenda

Valberednings förslag till omval och nyval på ledamöter och suppleanter till fullmäktige

Information om verksamheten 2019

Revisionsrapport 2019

Koncernbokslut 2019

Vid frågor och synpunkter kan ni nå oss genom att klicka här eller maila till info@mskraft.se alternativt ringa på 0413-489 000.