Med vänlig hälsning

 

Kent Olsson

Verksamhetschef/VD

 

Mellersta Skånes Kraft ek förening/MellanSkånes Kraft AB

Landsvägen 77                                    

243 72 Tjörnarp

kent.olsson@mskraft.se

+46706-370901