Mellersta Skånes Kraft ekonomisk förening är en lokalt förankrad energikoncern med kontor i Tjörnarp och Höör. Koncernen omfattar elnätsverksamhet till ca 2 500 kunder, vilken drivs i den ekonomiska föreningen samt elförsäljning som drivs i dotterbolaget Mellanskånes Kraft AB. Totalt omsätter koncernen knappt 40 miljoner kronor och har 7 anställda. En liten organisation som ger både intressanta arbetsuppgifter, utmaningar och utvecklingsmöjligheter.

Du är företagets själ och ansikte utåt och arbetar direkt under styrelsen med allt som dagligen sker i ett litet energiföretag. Det innebär att du måste vara bekväm med såväl eldistribution, resultatansvar, styrelsearbete, marknadsföring som annat utåtriktat arbete. En jordnära allt-i-allo, i en liten organisation som ytterst bygger på demokratiska former. Vi tror också att du är trygg med att arbeta nära alla medarbetare som en dagligen inspirerande och prestigelös ledare – en spelande lagledare – för ett väl sammansvetsat lag. Arbetets karaktär är sådant att du måste inneha nödvändig elektrisk auktorisation och förstå de ekonomiska villkoren för ett mindre företag. Vi tror att detta innebär att du har tidigare erfarenhet av vår typ av verksamhet och vi är därför beredda erbjuda bra villkor för en ny duktig ledare för Mellersta Skåne.

Din ansökan med dina villkor vill vi att du senast 2020-11-13 skickar till:
JS Advice AB, Sydvägen 4, 291 44 Kristianstad, jan@jsadviceab.se, 070-512 03 80