Vi har behov av ett akut reparations arbete och måste därför ta ett avbrott p.g.a skador på luftlinjen efter gårdagens snöfall i områdena av Västra Häglinge

Prognostid för felavhjälpningsinsatsen är drygt en timme, med start ca kl 15.30

Berörda stationer är T414, T402 och T422

Mvh

MSK