Vilket är mitt elområde?

Om du inte är säker på ditt elområde klick på kartan för att ta reda på det.

Välj ditt elområde

Sverige är indelad i fyra elpris område. Det är leveransadress som bestämer elområdet.

Välj det korrekta elområde för att fortsätta till priserna.

Elområde 1
Elområde 2
Elområde 3
Elområde 4