Pågående projekt:

Brostorpsområdet.

  • Ny högspänningskabel grävs ner under februari till Åbro, längs Norregårdsvägen (ca 1000 m). Vi räknar med driftsättning under våren.
  • Ny högspänningskabel grävs ner under mars/april från Äsphult-mot Rickarum ner till Ån (ca 1500 m). Driftsättning under våren. Fortsättningen in mot Rickarum planeras under sommaren /hösten (ca 1000m).

Linderöds området:

  • Ny matning till reservkraft till vattenverket/reningsverket utföres under mars.

Häglinge:

  • Första etappen från Häglinge mot Röslöv förbi Häglinge Nygård (ca 1000 m). Utföres under april.

Gunnarp:

  • Ombyggnad av nätet från Tjörnarp upp mot Ella startar i slutet av april eller början av maj. Beräknas vara klart efter sommaren (ca 1500 m).

Planerade projekt:

  • Ny kabel Häglinge – Röslöv. Beräknas utföras 2018.
  • Ny kabel Äsphult – Rickarum. Beräknas utföras 2018.
  • Ny kabel Sunnarp – Prästtorp. Beräknas utföras 2018.
  • Ny kabel/Transformator Ella – Tegelbruket. Beräknas utföras 2018.
  • Ny kabel Korsaröd. Beräknas utföras 2018.