Strömavbrott i områdena Sätaröd, Troröd och Björkeröd

Onsdagen den 20 juni stängde vi av strömmen i områdena Sätaröd, Troröd och Björkeröd mellan kl. 12.00 - 13.00 p.g.a. reparationsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 907,910,912,1001,1002,1003,1004,1005 och 1006. Med vänliga hälsningar MSKraft