Information om strömavbrott

Pågående strömavbrott

Pågående avbrott

Vi har just nu inga pågående avbrott

Planerade strömavbrott

Framtida planerade avbrott

Vi har just nu inga framtida planerade avbrott.

Historiska händelser

Planerat avbrott den 5/6

Onsdagen den 5 juni 2024 behövde vi ha ett planerat avbrott i Rickarum mellan kl. 09.00 – 10.00 p.g.a. förbättringsåtgärder på högspänningsnätet. Den berörda transformatorstationen var 620.

Mvh

MSKraft

Planerat (akut) avbrott 24/5

Fredagen den 24 maj 2024 behövde vi ha ett avbrott i Adseke mellan kl. 08.00 – 08.30 p.g.a. omkopplingar i nätet. Den berörda transformatorstationen var 104.

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott den 21/5

Tisdagen den 21 maj behövde vi ha ett planerat avbrott i delar av Tjörnarp mellan kl. 08.00 – 08.30 p.g.a. omkopplingar i nätet. Avbrottet berörde ett antal hushåll som tillhörde transformatorstation 302.

Mvh

MSKraft

Pågående Avbrott

Idag hade vi ett ett strömavbrott / LSP  i Tjörnarp längst med landsvägen (norra delen).

Planerat avbrott den 21/3

Torsdagen den 21 mars behövde vi ha två planerade avbrott p.g.a. ombyggnation av högspänningsnätet:

Tid: 09.00 – 11.00 – Berörda områden: Ylleröd och Loarp – Berörda transformatorstationer: 810, 824, 826

Tid: 09.00 – 13.00 – Berört område: Ylleröd – Berörd transformatorstation: 821

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott den 14/3

Torsdagen den 14 mars behövde vi ha ett planerat avbrott i Sandåkra och Näs mellan kl. 08.00 – 10.00 p.g.a. trädröjning vid luftlinje. De berörda transformatorstationerna var 102, 109, 110, 111 och 119.

Mvh

MSKraft