Information om strömavbrott

Pågående strömavbrott

Pågående avbrott

Vi har just nu inga pågående avbrott

Planerade strömavbrott

Planerat avbrott den 28/2

Onsdagen den 28 februari behöver vi stänga av strömmen i Ljungarum, Kroksjö och Bjärrod med omnejd mellan kl. 08.00 – 10.00 p.g.a. röjningsarbete längs med ellinjerna. De berörda transformatorstationerna är 105, 121, 615, 621, 622, 623 och 644.

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott den 27/2

Tisdagen den 27 februari behöver vi stänga av strömmen i Skea, Adseke, Röslöv och Nyboda med omnejd mellan kl. 08.00 – 10.00 p.g.a. röjningsarbete längs med ellinjerna. De berörda transformatorstationerna är 104, 113, 114, 115, 118, 120.

Mvh

MSKraft

Historiska händelser

Strömmen åter Västra Häglinge

Vi hade ett kort avbrott pga av akut reparationsarbete i Västra Häglinge 8/2 kl.21:38-21:57

Mvh MSK

Fasfel Lunnahöja och Sandåkra

Tisdag den 06/02 hade vi ett fasfel i delar av Sösdala, Lunnahöja och Sandåkra kl 08:30

Reparationen blev färdig kl 10:15

De berörda stationerna var : 101, 102, 103, 106, 108, 109, 112, 110 ,111, 117, 119.

Avbrott i flera områden

Tisdag den 02/06 hade vi avbrott i Sjöberga med omnejd. Felet åtgärdades och alla fick spänning tillbaka kl 9:31

Berörda stationerna var 420 och 419

Mvh

MSKraft

Strömavbrott i Ynglingarum

Tisdag den 06/02 hade vi ett strömavbrott i Ynglingarum mellan kl 07:00 och 07:15.

De Berörda stationerna var 423, 412, 407, 408, 411, 405, 415, 416, 424, 406, 417, 410, 409, 418, 419 och 420.

Strömmen är åter i hela vårt elnät

Fredagen den 2/2 hade vi avbrott i hela vårt elnät mellan ca kl. 11.25 – 11.35 p.g.a. att regionnät/överliggande nät utlöst.

Mvh

MSKraft

Avbrott i Linderöd den 14/1

Söndagen den 14 januari hade vi ett avbrott delar av Linderöds samhälle, Ylleröd, Skäraled, Danska Lyckan och delar av Knopparp mellan ca kl. 21:00 – 23:10 p.g.a. rådande väderförhållande. De berörda transformatorstationerna var T801, T817, T803, T818, T629, T810, T824, T821, T826, T809 och T822.

Mvh MSKraft