Onsdag den 01/08 hade vi strömavbrott som berörde station 301 i centrala Tjörnarp Gunnarp och N Mellby med omkringliggande byar. Omkopplingar skede i lågspänningsnätet för att så få kunder som möjligt skulle beröras. Alla kunder fick spänning tillbaka vid 10 tiden.
Med vänliga hälsningar
MSKraft