Översikt ny mätare Kamstrup OMNIPOWER

1. Display – Visar mätarställning (kWh).
2. Tryckknapp – (Vänster) Knapp för att växla mellan olika visningslägen i displayen.
3. Lysdioder – Övre dioden blinkar i takt med förbrukningen (1000 impulser/kWh). Undre dioden lyser om mätarens inbyggda brytare är frånslagen, kundens anläggning är då strömlös.
4. Mätarnummer – Mätarnumret är 8 siffror långt.
5. Kundgränssnitt – Plats för kommunikationsmodul (HAN-modul). Obs!  Kundgränssnittet måste aktiveras av Mellersta Skånes Kraft.

För interaktiva användarguider klicka på länkarna nedan. Bläddra i guiderna genom att trycka på den vänstra gröna knappen på mätaren.

Länk till guide elmätare

Denna elmätare mäter din elförbrukning och är även förberedd för att mäta elproduktion från exempelvis solceller på ditt tak. Via radionät kommunicerar elmätaren dagligen med våra system, elkvalitén mäts och strömavbrott registreras. Elmätaren har en integrerad brytare vilket betyder att frånkoppling kan göras såväl lokalt genom knapptryckning som på distans från våra system.

Stäng av strömmen rätt

En del kunder vill gärna stänga av elen när det är dags att stänga fritidshuset för vintern eller om man planerar att vara borta en längre tid. Tänk då på att stänga av på rätt sätt och använd brytarfunktionen i elmätare, annars tappar vi kommunikationen med din elmätare (se nedan instruktionsvideo). En enkel regel är att om du fortfarande kan se mätarställningen på elmätarens display så är elen avstängd på rätt sätt.

Vad händer om jag stänger av elen vid elmätaren?

Om du endast har en brytare vid elmätaren och displayen slocknar när du stänger av den, så tappar vi kommunikationen med din elmätare och vi får inte in några mätvärden. Vi behöver mätvärdena för att kunna fakturera för din faktiska förbrukning. Det betyder att även om du inte har förbrukat någon el så behöver vi veta det. Om du stänger av elmätaren så att den tappar kommunikationen kommer du att få fakturor på uppskattad elförbrukning, tills vi får kontakt med elmätaren igen.

Stänga av och tillkoppla strömmen via mätarens brytarfunktion på din nya elmätare se nedan.

Ny elmätare – Instruktionsvideo för att stänga av och tillkoppla strömmen