Vi kommer att underhållsröja vid våra elledningar för tryggare elleverans.

Vi kommer att underhållsröja vid våra elledningar med början idag t.o.m. april 2024. De Berörda områdena är Sandåkra och Ljungarum.  De berörda stationerna är: T101, T 102, T104, T105, T106, T108, T109, T110, T113, T114, T115, T116, T118, T615, T621, T623. Om Ni har synpunkter eller önskemål gällande röjningen ber vi Er ta kontakt med Rune Arvidsson 0708-440774. E-post rune.arvidsson@mskraft.se.

Att ge dig trygga elleveranser är en viktig del i vår verksamhet. Förutom investeringarna i elnäten, underhåller vi löpande våra ledningsgator. Det kan till exempel handla om att fälla träd som är speciellt känsliga för hårda vindar och blötsnö. Därmed minskar risken för att träd och grenar faller mot elledningarna vid oväder, med strömavbrott som följd.

Ungefär vart fjärde år röjer vi ledningsgatorna. Träd och växter som blir väldigt höga (t.ex. gran, tall, björk) röjs bort oavsett hur stora eller små plantorna är, medan lågväxande vegetation lämnas kvar. I trädgårdar ansar vi fruktträd och prydnadsbuskar om det behövs.

Träd utanför ledningsgatan som bedöms kunna orsaka driftstörningar vid storm eller snöfall, kan även komma att fällas. Fällda träd och buskar tillhör markägaren.

När det gäller röjning av träd kring ledningar följer vi även branschstandarden, EBR. Vid spänningar under 25 000 volt anger EBR fritt utrymme om minst två alternativt tre meter mellan ytterfas och ledningsgatans kant, beroende på ledningens utförande. Vi människor rör oss ofta kring träden i våra trädgårdar i samband med skörd och beskärning. Det är därför viktigt att säkerhetsavstånden till elledningarna är tillräckliga och att de regelbundet anpassas i takt med att träden växer.

Berätta om dina önskemål

Vi anlitar entreprenörer för att utföra röjningen. Vi ber dig därför att ta kontakt med oss om du har speciella önskemål om hur röjningen bör utföras i din närhet. I synnerhet när vi måste röja i trädgårdar, bland växter och träd som betyder mycket för dig. Häckar, lä- och insynsskydd får exempelvis inte vara högre än 2,5 meter, vilket kan innebära att vi kanske måste röja även i sådana miljöer.

Markägaren ansvarar för bortforsling

Allt röjningsavfall (fällda träd, nedsågade grenar, kvistar, ris etc.) tillhör markägaren. I trädgårdar kapar vi större grenar och stammar och lägger dem åt sidan för att inte hindra framkomligheten på gångar och liknande. Däremot transporterar vi inte bort något avfall.

Om Ni har hyresgäster eller arrendator, var vänlig meddela dessa.

Om Ni har synpunkter eller önskemål gällande röjningen ber vi Er ta kontakt med Rune Arvidsson 0708-440774. E-post rune.arvidsson@mskraft.se.

Vi är måna om att tillsammans med dig hitta en så bra lösning som möjligt.

Med vänlig hälsning

MELLERSTA SKÅNES KRAFT EK FÖR

Roger Emilsson

Verksamhetschef