Freedagen den 12/4 kommer vi att uppföra en besiktning av våra högspänningsledningar med lågt flygande helikopter.

MSKraft