Till: Fullmäktige ledamot och suppleanter

Kallelse till föreningsstämma i Mellersta Skånes Kraft ekonomisk förening

Välkommen till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 2 juni 2022, kl. 19.00.

Plats: Mellersta Skånes Krafts kontor i Tjörnarp.

Tjörnarp i maj 2022

Styrelsen i Mellersta Skånes Kraft