Till: Fullmäktige ledamot och suppleanter

Kallelse till föreningsstämma i Mellersta Skånes Kraft ekonomisk förening

Välkommen till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 30 maj 2024, kl. 19.00.

Plats: Tjörnarps Församlingshem, Landsvägen 54, 243 72 Tjörnarp

Tjörnarp i april 2024

Styrelsen i Mellersta Skånes Kraft