Så fungerar elpriskompensationen

Vilka omfattas av elpriskompensation?
Alla svenska hushåll som haft en förbrukning från 700 kWh per månad under december 2021 och januari samt februari 2022 omfattas av kompensationen.

Hur vet jag om har rätt till elpriskompensationen?
Det beror på din förbrukning under månaderna december, januari och februari. Du kan hitta din förbrukning på din faktura eller genom att logga in på Mina Sidor.

Kompensationen är utformad som en trappa utifrån din förbrukning (se nedan bild) och som mest kan du få upp till 2000 kronor per månad för december, januari och februari. Det innebär att du kan få som mest 6000 kr i ersättning beroende på din förbrukning.

Mer information om elpriskompensationen finns på regeringens hemsida.

Hur och när får jag min kompensation?
Det är ditt elnätsbolag som förmedlar ersättningen, du kommer kunna se detta som ett avdrag på din faktura.

Om fakturan är lägre än det belopp du har rätt till så kommer överskjutande belopp att dras av på nästkommande faktura. Beroende på din elförbrukning och elprisets utveckling kan det handla om en eller flera fakturor innan du har fått hela kompensationen.

Ersättningen betalas ut i majs månadsfaktura.

Behöver jag göra något själv?
Nej, avdraget på din faktura görs automatiskt av ditt elnätsbolag.

Om jag har flyttat under perioden vad händer då?
Om du har flyttat från din bostad innan stödet har betalats ut måste du kontakta oss, ditt elnätsbolag, för att få kompensationen ersatt. Vi behöver följande uppgifter
• Personnummer på den person som tecknade elnätsavtalet
• Din nya adress
• Bankuppgifter för återbetalning.

Får vi inte in ovan uppgifter innan den 9 juni 2022 betalas ersättningen ut till nuvarande nätkund.  

Hur mycket ersättning kan jag få?
Ersättningstrappan för dec-21 – feb-22 kommer från regeringens hemsida.

Vad händer med ersättningen för mars?
Enligt förslag från regeringen kommer en förlängning av elpriskompensationen gällande mars månad att ske enligt en egen förbrukningstrappa med ersättning till de som bor i elprisområde 3 och 4.

Det nya förslaget är inte beslutat i riksdagen ännu, du kan läsa mer på regeringens hemsida

Sidan uppdaterad 19 april 2022.