Så fungerar elpriskompensationen

Vilka omfattas av elpriskompensation?
Alla svenska hushåll som haft en förbrukning från 400 kWh under mars månad 2022 omfattas av kompensationen.

Hur vet jag om har rätt till elpriskompensationen?
Det beror på din förbrukning under mars månad. Du kan hitta din förbrukning på din faktura eller genom att logga in på Mina Sidor.

Kompensationen för mars månad avser hushåll i elområdena 3 och 4, det vill säga södra och mellersta Sverige. Läs mer: nätområden.se

Stödet är utformat som en trappa där det lägsta trappsteget ligger på 400 kWh och där kunden får en kompensation på 100 kronor. Det högsta trappsteget är på 2000 kWh och uppåt, och där kunden kan få 1 000 kronor för mars månad.

Hur och när får jag min kompensation?
Det är ditt elnätsbolag som förmedlar ersättningen, du kommer kunna se detta som ett avdrag på din faktura.

Om fakturan är lägre än det belopp du har rätt till så kommer överskjutande belopp att dras av på nästkommande faktura. Beroende på din elförbrukning och elprisets utveckling kan det handla om en eller flera fakturor innan du har fått hela kompensationen.

Ersättningen betalas ut i augustis månadsfaktura som kommer i september som vanligt.

Behöver jag göra något själv?
Nej, avdraget på din faktura görs automatiskt av ditt elnätsbolag.

Om jag har flyttat under perioden vad händer då?
Om du har flyttat från din bostad innan stödet har betalats ut måste du kontakta oss, ditt elnätsbolag, för att få kompensationen ersatt. Vi behöver följande uppgifter:
• Personnummer på den person som tecknade elnätsavtalet
• Din nya adress
• Bankuppgifter för återbetalning

Kontakta oss senast 2022-10-31 för reglering av kompensationen om du har flyttat innan augusti, om vi inte hör något från er går ersättningen över till den kund som bor i fastigheten enligt gällande regler som satts av regeringen.

Mer information om elpriskompensationen finns på regeringens hemsida.

Angående ersättningen som utbetalats för perioden december 2021 och januari-februari 2022 så har denne betalats ut till kund i fakturan som skickades ut i maj 2022. De som varit utflyttade efter perioden har fått brev hem gällande utbetalning av elpriskompensationen och har haft en tidsfrist fram till juni 2022 för att begära utbetalning. Har man inte hört av sig för att anmäla att man önskar på ev. kvarstående belopp utbetalt så har detta tillfallit den kund som idag bor på fastigheten – i enlighet med de regler som satts av regeringen.

Sidan uppdaterad 03 augusti 2022.