Torsdagen den 24 november 2022 behövde vi stänga av strömmen i Björkeröd mellan kl. 10.00 – 11.30 p.g.a. reparationsarbete på ledningsnätet. Den berörda transformatorstationen var 1002.

Mvh

MSKraft