Torsdagen den 1 december 2022 behövde vi stänga av strömmen i Rickarum mellan kl. 13.00 – 14.00 p.g.a. förbättringsåtgärder på elnätet. Den berörda transformatorstationen var 620.

Mvh

MSKraft