Fredagen den 2 december 2022 behövde vi stänga av strömmen i Nockarp och Äsphult med omnejd mellan kl. 09.00 – 12.00 p.g.a. förbättringsåtgärder på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 614, 616, 619, 636 och 637.

Mvh

MSKraft