Tisdagen den 29 november 2022 behövde vi stänga av strömmen i Rickarum mellan kl. 09.00 – 10.00 p.g.a. förbättringsåtgärder på elnätet. Den berörda transformatorstationen var 620.

Mvh

MSKraft