Tisdagen den 6 december 2022 behövde vi stänga av strömmen i Ynglingarum, Kolstrarp och Sjöberga mellan kl. 09.00 – 12.00 p.g.a. förbättringsåtgärder på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 406, 409,  410, 416, 417, 418, 419, 420 och 424.

Mvh

MSKraft