Den 24 dec 2022 kl. 07:50 hade vi strömavbrott, som påverkade  områdena Norra Mellby, Lunnahöja och Sandåkra. Montörer  var ute direkt och avbrottet blev åtgärdat. Alla kunder fick strömmen tillbaka vid 8,50.