Torsdagen den 9 februari 2023 behövde vi stänga av strömmen i Kårestad och Troröd mellan kl. 09.30 – 11.00 p.g.a. reparationsarbete på högspänningsnätet. De berörda transformatorstationerna var 914, 1002 och 1005.

Mvh

MSKraft