Fick strömmen åter från överliggande nät kl. 10:00 och därefter har vi kunnat börja med felsökningen. Vi har tagit in extra resurser.

Högspänningen är återansluten,  fortsätter jobba med lågspänning och trädpåfall.

Delar av Karlarp kommer bli spänningslösa mellan ca kl 18:00 – 19:00 p.g.a. borttagning av träd på ledningen. De berörda transformatorstationerna är 327, 312, 313, 315, 316.

Mvh

MSKraft