Måndagen den 20 februari behövde vi stänga av strömmen i delar av Karlarp mellan ca kl. 13.00 – 14.30 p.g.a. fasfel. Den berörda transformatorstationen var 323.

Mvh

MSKraft