Torsdagen den 9 mars behövde vi stänga av strömmen i en del av Boarp mellan kl. 09.30 – 11.30 p.g.a. reparation efter stormen. Avbrottet berörde endast ett antal hushåll som tillhörde transformatorstation 821.

Mvh

MSKraft