Torsdagen den 16 mars behövde vi stänga av strömmen i delar av Bosarp mellan kl. 09.30 – 11.30 p.g.a. reparation efter stormen. Avbrottet berörde delar av transformatorstation 606.

Mvh

MSKraft