Fredagen den 24 mars behövde vi stänga av strömmen i delar av Bjära mellan kl. 10.00 – 12.00 p.g.a. reparation efter stormen. Avbrottet berörde delar av transformatorstation 813.

Mvh

MSKraft