Torsdagen 30 mars behövde vi stänga av strömmen i Karlarp och Sjunnerup med omnejd mellan kl. 13.30 – 14.30 p.g.a. akut reparationsarbete. De berörda transformatorstationerna var 312, 313, 315, 316, 327.

Mvh

MSKraft