Onsdagen den 5 april kommer vi att behöva stänga av strömmen i Korsaröd och Spångahus mellan kl. 09.30 – 11.30 p.g.a. reparationsarbete efter stormen. De berörda transformatorstationerna är 307, 308 och 314.

Mvh

MSKraft