Torsdagen den 29 juni behövde vi stänga av strömmen i Ylleröd och Loarp mellan kl. 09.00 – 12.30 p.g.a. omkopplingar i ledningsnätet. De berörda transformatorstationerna var 810, 821, 824 och 826.