Torsdagen den 22 juni behövde vi stänga av strömmen i Forshult och Årröd med omnejd mellan kl. 10.00 – 11.00 och i Ebbarp mellan kl. 14.00 – 15.00 p.g.a. omställning av transformator. De berörda transformatorstationerna var 905 (kl. 10.00 – 11.00) och 216 (kl. 14.00 – 15.00).

Mvh

MSKraft