Strömavbrott i Lunnahöja med omnejd, Drakarör, Djupadal, Sandåkra, del av Asmoarp och Stångeryd

Felavhjälpning slutförd, strömmen åter 2023-08-10 07:49

 

Mvh

MSK