Vi behöver ha strömavbrott 2023-08-11 kl 13.00-15.00 pga. reparationsarbete i elnätet efter stormen.

Berörda området är delar av Sandåkra och Lunnahöja.

Berörda transformatorstationer är 109,119,102,101,111

Spänningslöshet garanteras ej under avbrottet

Med vänliga hälsningar

Mellersta skånes kraft