Lördag den 7/10 kl 03:15 hade vi ett avbrott som berörde stationerna T423, T412, T407, T408, T411, T405, T415, T416, T406, T417, T410, T424, T409, T418, T419 och T420. Orsaken var ett trädfall och de berörda områden var: Del av Västra och Östra Häglinge, Tureshild, Askarehuset, Göingeholm, Grönadal, Ynglingarum, Kolstrarp, Sjöberga Felavhjälpning pågår. Felet åtgärdades och alla fick strömmen tilbaka kl 04:30.