Tisdagen den 10 oktober behövde vi stänga av strömmen i delar av Loarp mellan kl. 13.00 – 14.00 p.g.a. ett kabelskåpsbyte. Avbrottet berörde delar av transformatorstation 826.

Mvh

MSKraft