;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-thickness: initial;text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;word-spacing:0px”> Berörda områden är: Del av Linderöds samhälle, Bjära, Byrhult, Torastorp, Sa Pårup

Felavhjälpning pågår. Vi återkommer när vi har lokaliserat felet med en prognos

Mvh

MSK