;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-thickness: initial;text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;word-spacing:0px”> Berörda områden är: Korsaröd, Sjöparken, Spångahus, Torup, Almvägen, del av Karlarp, Sjunnerup och Prästorp

Felavhjälpning pågår. Vi återkommer när vi har lokaliserat felet med en prognos

Mvh

MSK