SMHI varnar för kraftiga vindar och vi har extra höjd beredskap. Personal åker inte ut vid risk för personskada.

Mvh

MSKraft