Torsdagen den 26 oktober 2023 behövde vi ha ett akut avbrott i Bosarp, Åkarp, Äsphult och Bjärnhult mellan kl. 10.30 – 11.30 p.g.a. reparationsarbete efter stormen. De berörda transformatorstationerna var 605, 606, 612, 625 och 643.

Mvh
MSKraft