Onsdagen den 1 november 2023 behövde vi stänga av strömmen i Spångahus mellan kl. 08.00 – 12.00 och i Korsaröd mellan kl. 11.00 – 12.00 p.g.a. reparationsarbete efter stormen Babet. Avbrottet i Spångahus berörde transformatorstationen 307 och avbrottet i Korsaröd berörde transformatorstationerna 308 och 314.

Mvh

MSKraft