Måndagen den 6 november 2023 behövde vi stänga av strömmen i Bjära mellan kl. 10.00 – 12.00 och i Torastorp mellan kl. 13.30 – 15.00 p.g.a. reparationsarbete efter stormen.  Avbrottet i Bjära berörde transformatorstationerna 813, 814, 815, 816, 819, 825, 827, 828 och 829 och avbrottet i Torastorp berörde transformatorstationerna 811, 812, 820 och 823.

Mvh

MSKraft