Felet är lokaliserat, och alla har ström, utom station T629.

Prognostid, när även station T629 har ström är kl 0800.

 

Mvh

MSK